International

Những vịnh hẹp hùng vĩ ở Norway

Departure

Ho Chi Minh City, Vietnam

9/22/2021

Destination

Vestland, Norway

9/30/2021

Tour ID:
T-033151290720-69HG4H
Total days:
9
Departure date:

9/22/2021

 
End date:
9/30/2021Date 1: KHỞI HÀNH ĐI MỸ
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình bằng chuyến bay băng qua Đại Tây Dương.
Date 2: ĐẾN NA UY
Date 3: OSLO
Date 4: LILLEHAMMER
Date 5: GEIRANGERFJORD
Date 6: SÔNG BĂNG BRIKSDAL
Date 7: TUYẾN TÀU LỬA FLAM RAILWAY VÀ NGẮM CẢNH
Date 8: BERGEN
Date 9: BAY VỀ NHÀ

Select departure month

Upcoming departure schedule

Start

Wed, 9/22/2021

End

Thu, 9/30/2021

159.297.240 ₫

Start

Thu, 9/23/2021

End

Fri, 10/1/2021

159.297.240 ₫

Start

Fri, 9/24/2021

End

Sat, 10/2/2021

159.297.240 ₫

Start

Sat, 9/25/2021

End

Sun, 10/3/2021

159.297.240 ₫

Start

Sun, 9/26/2021

End

Mon, 10/4/2021

159.297.240 ₫

Start

Mon, 9/27/2021

End

Tue, 10/5/2021

159.297.240 ₫

Start

Tue, 9/28/2021

End

Wed, 10/6/2021

159.297.240 ₫

Start

Wed, 9/29/2021

End

Thu, 10/7/2021

159.297.240 ₫

Start

Thu, 9/30/2021

End

Fri, 10/8/2021

159.297.240 ₫

Price only from

159.297.240 ₫
Hahalolo Outbound Tours

  • 105 people Haha ​​this page

  • BESbswy